ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Μέσα από καθαρές και λιτές γραμμές, οι οποίες καλύπτουν το λειτουργικό και αισθητικό πλαίσιο σχεδιασμού, διαμορφώνονται ξεχωριστά έργα με ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα στοχεύουν στην ουσία ενός αρχιτεκτονικού έργου, δηλαδή στην ενεργοποίηση των αισθήσεων και τη συμμετοχή του ανθρώπου στο χώρο μέσα από μοναδικές χωρικές εμπειρίες.